Notari peamised ametitoimingud on:
 • Tehingute (s.h lepingute), tahteavalduse ja muude õigusliku tähendusega sündmuste tõestamine;
 • Allkirjade ja ärakirjade kinnitamine;
 • Pärimismenetluse läbiviimine;
 • Volikirja tõestamine ja kehtetuks kuulutamine;
 • Avaliku dokumendi kohta tunnistuse (apostille’) väljaandmine;
 • Juriidilise isiku taotlusel tema majandusaasta aruande edastamine äriregistri pidajale;
 • Abielu sõlmimise ja lahutamise kinnitamine.
 • Raha, väärtpaberite ning dokumentide hoiule võtmine;
 • Kinnistusregistriosaga ja kinnistustoimikuga tutvumise võimaldamine.
Notari ametiteenused:
 • Tsiviilõigusalane õigusnõustamine väljaspool tõestamistoimingut;
 • Enampakkumise, hääletamise, loosimise ja liisuheitmise läbiviimine ning tulemuste tõestamine tõestamisseaduse alusel;
 • Vannutamine ja vande all antava tunnistuse tõestamine tõestamisseaduse alusel;
 • Väljaspool notariaadiseaduse §-s 30 sätestatud ametikohustusi avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või võimatuse kohta tõestamisseaduse alusel;
 • Raha, välja arvatud sularaha, väärtpaberite, dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine, kui see ei ole ametitoiming ega sellega kaasnev ametikohustus;
 • Tegutsemine vahekohtunikuna.