Avaleht

Notar on avalik-õigusliku ameti kandja, kellele riik on andnud õiguse tõestada ja kinnitada õigusliku tähendusega asjaolusid ja sündmusi ning teha muid õiguskindlust tagavaid ametitoiminguid. Notari põhiliseks tegevusvaldkonnaks on ametitoimingute alla kuuluv tsiviilõiguslike tehingute tõestamine.